Dartke

A Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület társadalmi szerepvállalásának erősítése.​

           EFOP-1.3.5-16-2016-00591

A Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület társadalmi szerepvállalásának erősítése.

 

Kedvezményezett neve: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület

 

A projekt címe: A Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület társadalmi szerepvállalásának erősítése.

 

A szerződött támogatás összege: 24 999 760 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalma röviden:

 

A pályázat megvalósítója a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (rövidítve: DARTKE) elkötelezett támogatója az önkéntes tevékenységek megvalósításának, mivel az önkéntes cselekedet az egyéni boldogulás segítője, hozzájárul a társadalom szociális, kulturális, erkölcsi fejlődéséhez és a gazdaság prosperálásához. A DARTKE a hátrányos helyzetű személyek élethelyzetének javítását különböző projektek segítségével támogatta. A térségben található rászorulókkal jó kapcsolatot ápol a szervezet, igyekszik segíteni a mindennapjaikat és javítani a lehetőségeiken. A DARTKE ezen projektek keretében kiemelten törekedett arra, hogy önkéntesek segítségével valósítsák meg a projektben vállalt célkitűzéseket, tehát releváns tapasztalatokkal rendelkezik hasonló pályázatok lebonyolításában.

 

Jelen pályázat három kiemelt célcsoportot tart számon: a fiatalokat, a családokat és az idős generáció tagjait, számukra kínál a szervezet különböző programokat, tréningeket, képzéseket, amelyek célja a helyi közösségek megerősítése és további fejlesztése, valamint a helyi identitás megőrzése és erősítése valamint az önkéntességi kedv növelése. Ez a szándék egybecseng a helyi kihívásokkal, amelyek a régióban jelen vannak, például a fiatalok elvándorlásának csökkentése, valamint a helyi közösségek és társadalmi csoportok erősítése. A programok úgy kerülnek kialakításra, hogy nem kizárólag egy-egy célcsoportot érintenek, hanem nyitottak az érdeklődők előtt, így bárki részt vehet ezeken, ha kíváncsi az adott témára. A különböző korosztályok együttműködése jó hatással van a résztvevőkre, erősítik a közösséget, mivel a helyiek jobban megismerik egymást.

 

A DARTKE kiemelt törekvése jelen pályázat során a társadalmi együttműködés elősegítése a különböző korosztályok és társadalmi csoportok között. A tervezett szakmai programokra jellemző az intergenerációs szemlélet, amely hatására a közösség tagjai jobban megismerhetik egymást, a korosztálybeli különbségek csökkennek. A különböző korosztályok aktív, önkéntes tevékenysége hozzájárul a helyi társadalom erősödéséhez és az emberek közötti kapcsolatok bővüléséhez. Ezt a pozitív hatást olyan programokkal kívánja elérni a szervezet, mint például az idősek számára szóló internet és közösségi médiahasználati gyakorlatok, ahol fiatal önkéntesek bevonásával tanulhatnak a modern kor technikáiról az idősebb generáció tagjai. Továbbá a generációk közelebb kerülését szolgálják azok az események, ahol az ifjúság tagjai megismerkedhetnek szüleik, nagyszüleik korosztályának fiatalkori életmódjával, szokásaival, használati tárgyaival.

 

A szakmai terv célcsoportjában szerepelnek a fiatalok, akik számára különböző programok kerülnek megvalósításra, amelyek a tudatos, felelős életvitelre készítik fel az érdeklődőket, de megjelennek közöttük a karrierrel kapcsolatos tanácsadások és különböző konfliktuskezelési eljárások. Ezeknek a programoknak az elsődleges célcsoportja a fiatalok korosztálya (14-35 éves korosztály), de nincs korhatárhoz kötve a részvétel, ezért bárki részt vehet a programokon. A különböző generációjú személyek találkozása és kapcsolatteremtése előnyös a programok során, mivel más nézőpontból szemlélik a világot és más tapasztalatokkal rendelkeznek, ezért értékes információszerzésre nyílik lehetőség. A programok hatására a fiatalok tudatosabban fogják élni hétköznapjaikat, erősödik bennük a felelősségtudat, amit a családi életükben és a munkahelyükön egyaránt kamatoztatni tudnak.

 

A szakmai programok megszólítják a családokat is, a családok számára széleskörű programokat biztosít a szervezet, a helyi értékek megismerésétől, a helyi kirándulásokon át, az egészségmegőrzésig számos érdekes esemény közül válogathatnak. A programok előnye, hogy a családtagokat közelebb hozza egymáshoz és lehetőséget biztosít arra, hogy más családokkal is kapcsolatba kerüljenek és tapasztalatot cseréljenek a mindennapi kihívásokkal kapcsolatban, ezáltal bővítve ismereteiket a család működéséről, funkcióiról.

 

A megvalósuló programok segítségével elérhető a pályázat célkitűzése, amely erősíti a résztvevőkben az önkéntességi hajlamot, fejleszti a helyi közösségeket és a generációk együttműködésével megerősíti a társadalmi összetartást. Az önkéntesek szerepvállalásukkal és önkéntes tevékenységükkel elősegítik a generációk közötti együttműködést, amely a területi és társadalmi kiegyenlítődést is elősegíti. Továbbá a résztvevők körében nő a szegénység és a hátrányhelyzetben élők iránti tolerancia, elfogadóbbakká válnak velük szembe, amely hosszú távon szintén a helyi társadalmat erősíti és integrálja.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.29.

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00591