Dartke

A távoktatás hatása a Tanlet alkalmazás használatára

A koronavírus miatti 2020. márciusában bevezetett “tantermen kívüli oktatás” első tapasztalatai eltérőek az egyes intézmények típusa, az iskola helyszínének gazdasági fejlettsége alapján. A Segítünk a Tanulásban! projekttel érintett elmaradott térségekben a digitális oktatásra való átállás nehézségekbe ütközött – elsősorban az alacsonyabb jövedelmű családok informatikai eszközökkel való ellátottsága és a településközponttól távolabb élők internetkapcsolatának sebessége (esetenként hiánya) miatt. Másrészről a szinte egyik napról a másik napra való változás, és az emiatt keletkező kényszerhelyzet soha nem látott fejlődést eredményezett a digitális oktatás területén.

Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a tanítás távoktatásban működhet csak, gyorsan ki kellett találni annak módját, hogy milyen módon tudnak bekapcsolódni a diákok otthonról a tanórákra. Habár a kezdeti időszakban számos kudarc és probléma merült fel, végül mindenhol kialakult az otthoni tanulás keretrendszere. A távoktatás hatására “automatikusan” fejlődött az oktatók és diákok digitális kompetenciája, és a szülők részéről is nőtt e módszerek elfogadottsága – vagy legalább is mindnki tapasztalata anank előnyeit és hátrányait.

A Segítünk a Tanulásban projekt számára kedvező hatás, hogy korábban nem látott ütemben fejlődött/fejlődik az oktatók és a diákok informatikai eszközök iránti nyitottsága és szoftverek használata kapcsán megszerzett ismeretei.

Az EFOP-5.2.4 projektünk keretében beszerzett tabletek is jelentős segítséget nyújtanak az otthoni tanulásban, ami különösen a nehéz anyagi helyzetben lévők számára jelent támogatást.

A projekt szakmai megvalósítói dolgoznak azon, hogy a koronavírus járvány miatti korlátozások és a projektbe bevont oktatók különös mértékű leterheltsége ellenére új, izgalmas tananyagokat tudjanak kidolgozni a diákjaik számára.