Dartke

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE) az Interreg-IPA CBC Magyarország Szerbia program keretein belül „Magyar-Szerb Határon Átnyúló Ifjúsági Innovatív Ösztöndíjprogram” című ösztöndíj pályázatot hirdet a HUSRB/1903/43/0037 YOUNGINNOV kódjelű projekt célterületén (Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megye) élő fiatalok számára.

Kötelezően letölthető dokumentumok

Friss hírek – A beadási határidő módosult: 2022.12.07. (szerda)

Segítünk a tanulásban projekt fenntartási időszaka

Segítünk a tanulásban projekt fenntartási időszaka.

2022. október 27-tel lezárult EFOP-5.2.4-17-2017-00004 azonosítószámú „Segítünk a tanulásban! – Adaptáció a korai iskola-elhagyás csökkentése és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása innovatív, digitálisan támogatott módszertan alkalmazásával” c. projekt. A projekt megvalósítás alatt számos oktatási intézménnyel és tanodéval kerültünk kapcsolatban, amelyekkel a jövőben is szeretnénk fenntartani kapcsolatot és visszajelzéseiket gyűjteni a Tanlet alkalmazás használatáról.

A projekt keretében tevékenységünk elért eredményeit, összhangban az EFOP-5.2.4-17 kódszámú Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése című felhívással, a projekt lezárása után 12 hónapig fenntartásra kerül.

A projektben elkészült szakmai tartalmak, fejlesztett tananyagok és egyéb szakmai dokumentáció széles körben megosztásra kerül, hogy a projekt elért céljait és eredményeit ezáltal is multiplikálja.

Lezárult a Segítünk a tanulásban projekt

Lezárult a Segítünk a tanulásban projekt.

2022. október 27-vel lezárult az EFOP-5.2.4-17-2017-00004 azonosítószámú „Segítünk a tanulásban! – Adaptáció a korai iskola-elhagyás csökkentése és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása innovatív, digitálisan támogatott módszertan alkalmazásával” c. projekt, amely a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A 300 millió forint, vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével a projekt hozzájárulhatott az általános iskolai diákok felzárkózásnak segítéséhez.

Az EFOP-5.2.4-17 pályázati konstrukcióban megvalósításra kerülő projektet a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE), az Új Esély Közhasznú Egyesület és a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete konzorciumi formában bonyolította le 54 hónapon keresztül.

A projekt fő célja a korai iskola-elhagyás csökkentése és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkózásának segítése innovatív, digitálisan támogatott módszertan alkalmazásával. A projekt során alkalmazott kidolgozott és kipróbált módszertan egy megfelelő digitális támogató környezet kialakításával és a kapcsolódó módszertan átadásával segítette a célcsoportot. A projekt célcsoportját a korai iskola-lehagyás által veszélyeztetett, különböző felzárkózást segítő programokban (pl. tanoda-program, stb.) részt vevő (hátrányos helyzetű) általános iskolai tanulók, és a velük foglalkozó tanárok, segítők, szervezetek képezték.

A projekt alatt egy innovatív módszertan került megismertetésre és bevezetésre az érintett térségben működő, hátrányos helyzetű tanulók felzárkózás segítésével, a korai iskola-elhagyás csökkentésével, az életen át tartó tanulás támogatásával foglalkozó szervezeteknél.

A projekt során a Dél-Alföldi és Dél-Dunántúli régió több oktatási intézményének és tanodájának bevonásával 81 db szakmai alkalom, 12 db kirándulás, 7 db tábort és 4 db szakmai konferencia került megvalósításra.

Megtartásra került a Záró konferencia a „Segítünk a tanulásban” projektben.

Megtartásra került a Záró konferencia a „Segítünk a tanulásban” projektben.

A Szakmai konferencia 2022. október 24-én, Szegeden került megrendezésre, a „Segítünk a tanulásban! – Adaptáció a korai iskola-elhagyás csökkentése és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása innovatív, digitálisan támogatott módszertan alkalmazásával” elnevezésű projekt keretében. A konferencia célja a program tapasztalatainak bemutatása volt, amely az EFOP-5.2.4-17-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében valósult meg. A hátrányos helyzetű gyermekek tanulásának segítése, illetve az egyéb tanulási nehézségekkel küzdő diákok támogatása az elsődleges cél. Erre a támogatásra hozták létre a Tanletet, amelynek végső célja, hogy megakadályozza a tanulók korai iskola-elhagyását. A konferencia során a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó szakemberek mutatták be munkájukat, valamint a lehetséges módszertanok és a projekt tapasztalatai kerültek bemutatásra. Ezen felül a témában releváns előadásokat hallgathattak meg a résztvevők.

Elkezdődött az új tanév és energetikai veszély

Elkezdődött az új tanév és energetikai veszély

Az idei tanév, szeptember 1-jén, csütörtökön kezdődik, és június 15-ig fog tartani. Mivel 2022-es tanévkezdés az energiaválság, valamint a pedagógusok és az oktatás helyzetének javításáért folyó sztrájkok és megmozdulások jegyében kezdődött, extra teherként nehezedik a szülőkre és az iskolákra is, az egyébként is sokszor stresszes tanévkezdés.

Július 15-én energia-veszélyhelyzetet hirdetett a kormány. Ez a nyomás mindenkire nagy terhet rakott, már azelőtt, hogy a fűtésszezon megkezdődött volna. Sok termék drágulását már lehetett érezni a háború kezdetekor is. Az iskolákat is nyomasztja a helyzet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló kormányrendelet szerint, minden intézménynek kötelező legalább a 20 °C-ot tartani.

Az iskoláskorú gyerekek szüleinek különösen a tanévkezdéskor szokásos extra költéseiket kellett meggondolniuk. Egy kifejezetten erre a kérdésre irányuló online felmérés kimutatta, hogy a szülők több termék drágulását is megfigyelték ebben az évben, és többen is hajlandóak spórolni a tanszereken, például azzal, hogy használtan vásárolják meg őket. Azonban, azt is kimutatta a felmérés, hogy ennél kevesebben szándékoznak megválni a feleslegesség vált iskolaszerektől.

Pedagógus nap és tüntetés

Pedagógus nap és tüntetés

Az UNESCO 1994 óta ünnepli a pedagógusok világnapját, minden év, október ötödikén. Ez a kijelölt dátum az 1966-os ILO/UNESCO ajánlás aláírásának emlékét őriz, amely többek között, a tanárok jogait és felelősségét határozta meg, és amelyben nemzetközi sztenderdek kialakítását kezdeményezték a tanárképzésre, továbbképzésére, valamint, a tanárok alkalmazására is. Ezen a világnapon azokat a pedagógusokat ünnepeljük, akik fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy minden gyermek számára lehetőséget biztosítsanak, függetlenül a körülményektől.

Az idei évben számos megmozdulásra, szolidaritási akcióra került sor a pedagógusok világnapján az oktatás és a pedagógusok helyzetének javításáért, több helyen diákok, vagy szülők, szimpatizánsok kezdeményezték a tüntetéseket. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos sztrájkot hirdetett erre a napra. Ehhez a munkabeszüntetéshez több budapesti és vidéki iskola is csatlakozott.

Táborok interaktív programja: Tanlet

Táborok interaktív programja: Tanlet

A projekt keretein belül, a nyári táborok folyamán, olyan interaktív, a Tanlet alkalmazást megismertető, bemutató, népszerűsítő foglalkozások valósultak meg, melyek során, a résztvevő gyerekek egy-egy adott témakört körbejárva ismerték meg a programot.
A tábor tematikájától függetlenül, minden alkalommal részt vettek a Magyar felfedezések és találmányok útvonalhoz kapcsolódó kincskereső játékban. A foglalkozás során, a gyerekek az Tanlet alkalmazás segítségével 4 magyar felfedezést vagy találmány ismerhettek meg, illetve annak felfedezőjét/feltalálóját, valamint rövid történetét. A C-vitamin, a golyóstoll, a biztonsági gyufa, valamint a Rubik-kocka volt a négy „megfejtés”, melyeket a Tanlet-útvonal teljesítése után, a tábor területén meg is kellett keresniük, csapatokban.

A foglalkozás célja minden esetben az alkalmazás bemutatása/népszerűsítése, valamint az ismeretanyag szórakoztató átadása volt. A tematikus táborokban, a feltalálók és felfedezők témakörön kívül, a nyári tábor heti tematikájának megfelelő útvonalat is kipróbálhattak a résztvevők, például, a sport táborban, a vízilabda-történettel ismerkedtek meg digitális oktatássegítő eszköz segítségével.

Nyári táborok

Nyári táborok

A nyári tábor mint módszer, tematikától függetlenül, a gyermekek és fiatalok szociális kompetenciájának fejlesztését segíti elő, valamint a hasznos szabadidőeltöltés egyik formája. Nem csak értelmi, de érzelmi gyarapodás is a célja. A résztvevő gyermekek tartós, közösen eltöltött ideje, amely nem iskolai keretek között történik, eleve a szocializációs folyamatot segíti elő, megfelelő pedagógiai tervezéssel és vezetéssel. Nagyban segít a kooperációs készségek fejlesztésében, valamint az önismeretben, az egészséges önbizalom kialakulásában, és az önállóvá válásban. A fiatalok a pedagógusok mellett, általában nagyon sokat tanulnak a táborokban egymástól, és egymásnak köszönhetően.

A nemformális tanítási-nevelési módszereket preferálja a táborok pedagógiája, tehát a gyermekek az iskolai módszerektől eltérőekkel találkozhatnak, sokszor maguk a tematikák is kiesnek az intézményesített oktatás kereteiből. Ráadásul, több esetben, a környezet, valamint a résztvevők sem egyeztek meg, tehát a gyerekek így tényleg függetleníthették a tanévtől, az iskolától ezen időszakokat. Ez azért fontos, főként a projektünk szempontjából, mert a célcsoportunk a hátrányos helyzetű tanulók, akiknek sok esetben az iskola a sikertelenség, és a kirekesztettség helyszíne. Ezért is bizonyult nagyon jó módszernek a táborozás, hiszen, a gyermekek sokkal könnyebben szabadultak fel, ezáltal pedig sokkal könnyebben fejlődtek, gyűjtöttek pozitív élményeket a tanulásról, a tudásról magáról, valamint, a társaikkal való közös munkáról.

Ismeretterjesztő programok fiataloknak: múzeumok éjszakája, kutatók éjszakája

Ismeretterjesztő programok fiataloknak: múzeumok éjszakája, kutatók éjszakája

A Múzeumok Éjszakája egy olyan kulturális rendezvénysorozat, amely minden évben, immár 20 éve jelen van hazánkban. Népszerűségének hála, 2009 óta már nem csak nyári, hanem őszi eseményről is beszélhetünk. A nyári a Szent Iván Éjjeléhez legközelebb eső szombat szokott lenni, a Múzeumok Őszi Éjszakája pedig Márton naphoz kapcsolódik. Minden évben rengeteg múzeum vesz rajta részt, az ország minden szegletében. Mindenkinek érdemes a saját településén részt vennie a rendezvényen, hiszen remek lehetőség a látókörünk szélesítésére, a közművelődés népszerűsítésére.

A Kutatók Éjszakája pedig a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítését tűzte ki céljául, és a Múzeumok Éjszakájához hasonlóan színes programkínálat tekinthető meg, számos településen. A rendezvénysorozat 2006 óta van jelen hazánkban, és 2018 óta kétnapos, minden szeptember utolsó péntek-szombat estéjét jelenti. Kitűnő lehetőség a fiataloknak, hogy megismerjék a kutatói életpálya lehetőségeit, illetve, hogy kapcsolatokat építsenek.