Dartke

Az EFOP-5.2.4-17 projekt céljai a 2022-es évre

Az EFOP-5.2.4-17 projekt céljai a 2022-es évre

A „Segítünk a tanulásban! című projekt keretében 2022-ben újult erővel folytatjuk a szakmai tevékenységünket. 

A járványügyi helyzet miatt jövőre is olyan ütemezés és megvalósítási ütemterv készül, ami rugalmasan kezeli a célcsoporttal való személyes kapcsolatokat és az online megoldások lehetőségeire is épít.

A projekt keretében további két iskolával és egy tanodával kezdtük meg az együttműködést. A projekt céljai szerint a diákok számára szeretnénk hasznos ismereteket nyújtani és olyan non-formális digitális tanulási módszerekkel megismertetni őket, amelyekkel hatékonyan képesek az ismeretek elsajátítására. Továbbá célunk a pedagógusok, oktatók, tanárok, szociális munkások, önkéntesek (vagyis fiatalokkal foglalkozó szakemberek) részére ismeretszerzési és tapasztalatszerzési lehetőségeket nyújtani.

Az idei évben is igyekszünk a projektendezvényeket  az éven belül egyenletesen elosztva megszervezni, figyelembe véve a tanulók és oktatók éves ütemtervét (pl. nyári szabadság, év/félév-zárás teendői).

Megjelent a Digitális oktatási cselekvési terv 2021–2027

Megjelent a Digitális oktatási cselekvési terv 2021–2027

Az Európai Bizottság kiadta a digitális oktatási cselekvési tervet, amely a 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozik és célja az oktatás és a képzés átalakítása a digitális kor követelményei szerint.

Az előterjesztett programtervben a digitális esélyegyenlőség és európai polgárok számára való hozzáférhetőség fontos szerepet kap. A dokumentum továbbá cselekvésre szólít fel a szorosabb európai szintű együttműködés érdekében. Összefogásra buzdít abban, hogy felhasználjuk a koronavírus-járvány tanulságait, hiszen ebben az időszakban kor ábban soha nem látott szinten mozgósították a technológiát az oktatás és a képzés céljaira, valamint fel kell készíteni az oktatási és képzési rendszereket a digitális korra.

Az új cselekvési terv két stratégiai prioritása: 1. A nagy teljesítőképességű digitális oktatási ökoszisztéma fejlesztésének előmozdítása; 2. A digitális készségek és kompetenciák fejlesztése a digitális transzformáció érdekében.

Digitális oktatási cselekvési terv 2021–2027 ingyenesen, online elérhető: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52020DC0624&from=EN

Hasznos forrás az online oktatáshoz

Hasznos forrás az online oktatáshoz

Megjelent Digitális és online lehetőségek, jó gyakorlatok a tanári munkában és a neveléstudományi kutatásokban c. kötet. A hiánypótló könyv célja az hogy aktuális ismeretekkel lássa el az olvasóit a digitális oktatás területéről. A kötetben többek között a digitális oktatás, a játékpedagógia online és információbiztonság is megjelenik mint téma. Jelen szakirodalmi ajánlásunk célja, hogy hasznos segítséget nyújtunk a területen dolgozóknak, és szakmai párbeszédet indítsunk azok között, akiket a munkája során jelentősen érint a digitális átállás. A kötet ingyenesen, online elérhető: https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/23851/keri-k-digitalis-es-online-lehetosegek-pte-btk-ni-pecs-2021.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Együttműködésen alapuló online oktatási platform

Együttműködésen alapuló online oktatási platform

Az EFOP-5.2.4-17 Segítünk a Tanulásban! pályázati konstrukció célja, hogy támogassa az olyan pilot kezdeményezéseket, amelyek innovatív fejlesztési lehetőségekkel rendelkeznek. Jelen projektünk során a digitális eszközök (tabletek) oktatási célú felhasználását támogatjuk. Projektünk megvalósítása során kiemelt figyelemmel kísérjük a hasonló kezdeményezéseket is. A Classm8 program a telefonok ismeretszerzési lehetőségeit térképezi fel, hiszen az okostelefonok életünk elválaszthatatlan részét képezik, főleg a fiatalabb korosztályok esetében ezáltal hatékony kiindulási helyzet az interaktív oktatási formákhoz. A projekt keretén belül egy olyan innovatív eszközrendszert hoznak létre, mely online, platformfüggetlen, böngészőalapú és mobilra optimalizált: így a képzésben résztvevők számára instant elérhető a képzés során; – csoportszintű tanulást segít elő : vagyis az órába építve tudja kezelni az egyéni és a csoportszintű teljesítményeket; – azonnali visszajelzést tesz lehetővé (real-time): az egyes feladatok megoldását rögtön kiértékeli a rendszer; -elősegíti a tapasztalati és/vagy az élményalapú tanulást a játékosítás (gamification) és a csoportkultúra kialakításának segítségével.
A projektről bővebb információ a www.classm8.org oldalon érhető el magyar nyelvű ismertető.

Segítség a COVID idején

Segítség a COVID idején

A COVID-19-es vírusjárvány példátlan kihívások elé állított mindenkit, többek között az oktatási intézményeket is. A Magyar Kormány az egészség védelmében és a járvány terjedésének visszaszorításáért tett intézkedések keretében a 2020-as és 2021-es évben is elrendelte, hogy az oktatási intézmények bezárását és digitális oktatásra való átállását. A helyzet pedagógusok, szülők és gyermek számára is jelentős kihívásokat hordozott, amelyek még erősebben jelentek meg a hátrányos helyzetű családok életében. Számos esetben a családok nem rendelkeztek olyan digitális eszközzel, vagy internetkapcsolattal, amellyel lehetőségük lett volna bekapcsolódni az oktatásban. Ilyen esetekben volt, hogy az iskola eszközparkjából kaphattak használatra, volt hogy adomyányként kaptak elektronikai eszközöket, de nagy segítségükre voltak olyan programok, mint „Minden diáknak legyen számítógépe Magyarországon!” (https://tanuljagepemen.org/?fbclid=IwAR3yinCr_inVQs4SnsQmVZI8dytMPs8eYnsM7y9xy2docmKsQlA-yIXluMQ) és a „Felgyorsítja a digitális felzárkózást a JÓTETT Bank” (https://www.raiffeisen.hu/fooldal/-/content/DHMdVjW0MTeQ/felgyorsitja-a-digitalis-felzarkozast-a-jotett-bank/maximized).
 

Megjelent a Fiatalok a civil világban okos füzet

Megjelent a Fiatalok a civil világban okos füzet

Az elmúlt években a civil fórumokon, kerekasztal-beszélgetéseken, információs rendezvényeken időről időre felmerült a civil szervezetek „elöregedése”, a szervezeti vezetők utánpótlásával kapcsolatos problémák kérdése. Ez adta az aktualitását annak, hogy megvizsgálják a fiatalok bevonásának lehetőségeit a civil szférába. Ennek a munkának az egyik eredménye, hogy a Civil Közösségi Szolgáltató Központok „Civil szféra fejlesztéséért” munkacsoport által készített 2021-es évre vonatkozó Fiatalok a civil világban okos füzet online, ingyenesen elérhetővé vált. A kiadvány célja, hogy jógyakorlatokon keresztül az olvasót bevezesse a fiatalokat is érintő civil kezdeményezésekbe és konkrét ötleteket adjon arra, hogy miként fiatalíthatók a civil szervezetek. A kötet összefoglalja a megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központok munkáját, és betekintést ad a fiataloknak abba, hogy hol, milyen tevékenységekbe tudnak bekapcsolódni. A társadalmunk jövője szempontjából az önkéntesség és a társadalmi szerepvállalás szorgalmazása a fiatalok körében kulcskérdés. A Fiatalok a civil világban– 2. „Okos füzet” c. dokumentum online elérhető: http://www.recic.hu/csongrad/media/1702/fiatalok-a-civil-v_okos-fuzet2.pdf

 

Tanulmányi kirándulás online

Tanulmányi kirándulás online

A COVID-19 vírushelyzet számos diákokat érintő negatív hatásai közé tartozik iskolai kirándulások elmaradása.  Pedig ezek a kirándulások nemcsak érdekesek és izgalmasak, de számos előnnyel is járnak mind a diákok, mind a pedagógusok szempontjából. Például hozzájárulnak a diákok általános fejlődéséhez, a különböző helyek felfedezése sokrétű tapasztalattal gazdagítja őket és szórakozva tanulhatnak is közben,  fejlődik a szociális és kommunikációs készségük és még sorolhatnánk.

Kifejezetten rosszul érinti azon fiatalokat az osztálykirándulások elmaradása, akiknek hátrányos helyzetükből adódóan az iskolai kirándulások az egyetlen lehetőségük, hogy új helyekre látogassanak el, utazási élményeket gyűjtsenek. Az EFOP-5.2.4-17-es projektünk esetében éppen ezért rendezünk meg szakmai kirándulásokat. Az egész napos alkalmak célja, hogy  élményalapú ismeretszerzésbe részesítsék a résztvevőket. A világjárvány miatt azonban az idei évre tervezett kirándulások elhalasztásra kerültek. Ezek pótlására 2022-es évben fog sor kerülni, remélve a kedvező járványügyi intézkedéseket.

Azoknak pedig, akik szeretnének kirándulni, de nem tehetik, számos digitális platform nyújt online túra lehetőségeket világszinten https://femina.hu/utazas/virtualis-muzeumi-turak/ és akár hazánkban is az Egri Várban, vagy a Zempléni hegységben.

Digitális eszközök az elővizeink megmentéséért

Digitális eszközök az elővizeink megmentéséért

A földi élet számára a víz alapvető fontosságú, nemcsak az emberiség, de az egész élővilág léte függ tőle. Az elmúlt évtizedekben tengereink, óceánjaink, tavaink, folyóink és egyéb élővizeink állapota folyamatosan romlik. A vízszennyezettség, mikroplasztik aránya növekszik, míg az élővilág populációja csökken. Közös összefogás nélkül ez a szomorú tendencia nem fordítható vissza és ebben nagyon fontos szerep jut a gyermekek környezetvédelmi nevelésének. Bár márciusban, a Víz Világnapján a legtöbb iskolában már kiemelt figyelmet kap a téma, mégis fontos, hogy a gyermekek is tudják, az év minden napján tudatosan és gondosan kell bánni a vízzel. Ma a gyerekek információval való ellátáshoz megkerülhetetlen a digitális eszközök, platformok használata, így van ez a környezettudatosságra nevelésben is. Sorra kerülnek fel a videómegosztókra a gyerekeknek szóló videók, interaktív kisfilmek, melyek a Föld vízkészletének védelméről szólnak. Ezek nagy része még angol, de magyar felirattal elérhetők. Egyre több rajzfilmet is szinkronizálnak már a témában, például az Albert mondja, a természet jobban tudja sorozat vízről szóló részei.

A közösségi média felületről induló #TeamSeas adománygyűjtő kezdeményezés aktívan vonja be a fiatalokat a környezet és vizek védelmébe. Az Európia Unió online felülete European Atlas of the Seas (https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_en?keyword=&topic=93)  pedig a játékos ismeretszerzést segíti elő a témában.

Robotika az általános iskolákban

Robotika az általános iskolákban

Az elmúlt évtizedekben robbanásszerűen nőtt azon iskolák száma, amelyek aktívan nyitnak a digitális módszerek irányába. E módszerek fejlődésével és terjedésével a robotok is megjelentek a hazai oktatásban. Sőt az oktatási robotika az utóbbi időben nemcsak rohamosan fejlődik, de a népszerűsége is egyre inkább növekszik. Több általános iskolában sikeresen került bevezetésre a robotika program, amelyek keretében a fiatal résztvevők programozási, mechanikai ismeretekkel gazdagodhattak. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy az iskolai robotkészletek használata az algoritmikus és logikus gondolkodás fejlesztésére rendkívül alkalmasak. A tanulók számára a programozás elsajátítását tehát megkönnyítik a robotok és ezáltal a programozás-tanulás játékos és élvezetes lesz.

Pályázati támogatások több iskola számára nyújtottak lehetőséget eszközállományuk fejlesztésére és új programok kidolgozására. Azonban a növekvő érdeklődés azt mutatja, hogy eddigi fejlesztések nem elegendőek ezen a téren. A pozitív tapasztalatok azt mutatják, hogy igény és lehetőség van ilyen irányú fejlesztésre.

Hasznos cikk a témában, mely bemutatja a robotika oktatásban használt eszközöket:  https://people.inf.elte.hu/szlavi/InfoDidact18/Manuscripts/SVKP.pdf

Elsősegélynyújtási ismeretek digitálisan

Elsősegélynyújtási ismeretek digitálisan

Egyre több eredmény támasztja alá, hogy a gyermekkorban elkezdett elsősegélynyújtással kapcsolatos nevelés és oktatás egy megfelelő módja lehet az elsősegélynyújtás társadalmasításának. Ameddig nem valósul meg egységesített, például a NAT-ba épített formája, addig is érdemes megvizsgálni a másfajta módszerekkel történő ismeretátadást. Az EFOP-5.2.4-17 projekt keretében feltérképezzük annak lehetőségét, hogy digitális oktatási formák, hogyan járulhatnak hozzá az egészségügyi ismeretek és elsősegélynyújtás oktatásához.

Az általános és középiskolai intézmények túlterhelt tananyag mennyisége mellett szükséges lehet interaktívabb eszközökkel megközelíteni a témát. Továbbá fontos, hogy a témában való jártasságot mélyítsük. Magyarországon napjainkban a tendencia szerint az elsősegélynyújtás oktatásával a járművezetői forgalmi vizsga lerakásakor találkoznak először a fiatalok. Emiatt például a mélyebb ismeretek elsajátításából kimaradnak azok, akik anyagi helyzetük vagy egyéb tényezők miatt nem rakják le a forgalmi vizsgát. 

Fontos tehát, hogy minden fiatalnak legyen lehetősége az elsősegély nyújtási ismeretek elsajátítására még iskolás korában akár online formában, mert ha nem is bizonyított, hogy ezeket a készségeket tudnák-e használni egy valós helyzetben, de a segítségnyújtással kapcsolatos attitűdre  pozitív hatással lehet.