Dartke

A projekt eredményeinek mérései

A „Segítünk a Tanulásban!” projekt eredményeinek méréseivel több területen is megvizsgáljuk a projektbe bevont gyerekek, diákok általános- és digitális kompetenciáinak fejlődését. A mérések alkalmasak arra is, hogy átfogó képet kapjunk arról, hogy a diákok milyen ütemben képesek elsajátítani az átadni kívánt anyagot, és hogy a rendszer használatának köszönhetően milyen kulcskompetenciáik fejlődnek ki az egyes területeken.
A teljesítmény fejlődésére és a fejlődés mértékére helyezzük a hangsúlyt. A projekt során több mérést is elvégzünk annak érdekében, hogy az előrehaladásról minél pontosabb képet kapjunk.
Az EFOP-5.2.4-17-2017-00004 projekt keretében a digitálisan támogatott módszertant használó diákok projektbe történő belépéskori eredményeit a projekt zárásakor vagy a projektből történő kilépésük során mért eredményekkel összevetjük. Ezen mérések eredményei jól használhatók a Tanlet alkalmazás felzárkóztató, fejlesztő hatásainak elemzéséhez.