Dartke

Az Új Esély Egyesület konzorciumi partner bemutatása

A „Segítünk a Tanulásban!” projekt Dél-Dunántúli eredményeit felügyelő konzorciumi partner az Új Esély Köszhasznú Egyesület. Az Egyesület közel 15 éve foglalkozik olyan aktív programok megvalósításával, melyek a szociális, foglalkoztatást segítő, nemzetiségek kulturális tevékenységének elősegítésére jöttek létre. Fókuszterületük a Siklósi Járás hátrányos helyzetű települései, valamint azok lakói. Kiemelt figyelmet szentelnek a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű diákok társadalomba való beilleszkedésének elősegítésére. A projektbe az általuk bevont tanodáktól egyértelműen olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy nagyon fontosnak tartják a felzárkóztatni kívánt tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztését. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a projektbe bevont diákok a foglalkozások keretében megismerkedjenek a modern digitális eszközökkel, azoknak használatával. Tapasztalataik alapján bizonyos, hogy a táblagépek segítségével sokkal könnyebben le lehet kötni a fiatalok figyelmét, ugyanis ezeket az eszközöket a sajátjuknak érzik és használják, mint a modern világ eszközeit.