Dartke

Játékos tanulás (gamification) lehetőségei

A gamification módszert nemzetközi szinten már régóta használják. A „gamifikáció” egy olyan eszköz/megoldás, amivel az információkat játékos formában tudjuk közölni az élet olyan területein, melyek alap esetben nem tartoznának a játék fennhatósága alá. Mivel a játék egy olyan ösztönös magatartás, mely segíti az információk feldolgozását, az átélt élményeken
keresztül azok tárolása tartósabbá válik. A „Segítünk a tanulásban!” projekt keretében adaptált digitásis oktatási módszertan is a játékosság, a játszva tanulás elvére épül. A felhasználók az adott kérdésre a válaszaikat különböző játékos formában adhatják meg (pl. „úszó halak”, buborékok kipukkasztása)
A gamifikáció növeli a Tanlet alkalmazás egyediségét, elősegíti a játszva tanulást, fenntartja a motivációt. Cél, hogy grafikailag és tartalmilag is érdekes legyen a tanulók számára – akik, miközben játszanak, a feladatok megoldásával tanulnak is.
A projekt megvalósítása során teszteljük új játokos válaszadási megoldások lehetőségét, illetve a gamification elemeinek további erősítési lehetőségét a módszertanban.