Dartke

 
Kompetenciafejlesztő tréning, 2019.04.12. Siklós
 
Az EFOP-5.2.4-17-2017-00004 azonosítószámú, „Segítünk a tanulásban! – Adaptáció a korai iskola-elhagyás csökkentése a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása innovatív, digitálisan támogatott módszertan alkalmazásával” című projekt konzorciumi tagjai kompetenciafejlesztő tréninget tartottak 2019.04.12-én, Siklóson. A tréning célja az volt, hogy a megjelent pedagógusok a jövőben magas színvonalú óraterveket és tananyagokat tudjanak összeállítani, melyben hangsúlyos szerepet kap a digitalizáció. A tréning középpontjában az önfejlesztés állt, melyet különféle interaktív játékok és feladatok tarkítottak, valamint lehetőség nyílt személyiségteszt elvégzésére is.
Szó esett a projekt alapját képező Tanlet alkalmazásról, a működéséről, teszteléséről. Mielőtt a gyermekeket bekapcsolnák az alkalmazásba, a tanárok bevonásával megkezdődik a tesztelés, a Tanlet felületének alapos megismerése, a feladattípusok átnézése, a hibák javítása, a program fejlesztése. Fejlesztési ötletként felmerült a live stream funkció is, amelyet a
gyerekek számára széleskörűen lehetne alkalmazni.