Dartke

 
Műhelymunka 2019.03.09 Szeged
 
2019.03.09-én Szegeden, a konzorciumi tagok együttműködésében az EFOP-5.2.4-17-2017-00004 azonosítószámú projektjének keretei között egy újabb műhelymunkára került sor.
A program témájául a digitális tudásfejlesztés szolgált a Tanlet alkalmazása által. A találkozón a korábbi tapasztalatokat beépítve átbeszélésre került, hogy a Tanlet alkalmazásnak hogyan kellene igazodnia a különböző intézmények egyedi kihívásaihoz. Ennek érdekében feltárásra kerültek a projektbe kapcsolt társszervezetek oktatási struktúrái, a módszertani különbségek, a digitális oktatásban való eltérések, ugyanis csak ezek figyelembevételével lehet egységesen működtetni az alkalmazást.
Megállapítást nyert, hogy minden projektbe kapcsolt szervezetnek egységesen kell a projektre tekintenie, hogy lehetőség szerint összehangoltan működjön a Tanlet, és ezáltal a gyermekek digitális kompetenciafejlesztése.
A műhelymunka során minden jelenlévőknek alkalma nyílt arra, hogy megossza észrevételeit, gondolatait és tapasztalatait a témával kapcsolatban, majd együttesen átbeszélték a felmerülő hibafaktorokat, valamint azok lehetséges megoldásait.