Dartke

Műhelymunkák megtartása

A Segítünk a Tanulásban! projekt előrehaladása, a kitűzött célok megvalósítása érdekében fontos, hogy a projektmenedzsment és szakmai megvalósítók részvételével rendszeresen megtartásra kerüljenek a műhelymunka rendezvények. A koronavírus miatti korlátozások betartása és a munkatársak és projekt partnerek egészségének védelme érdekében a DARTKE Egyesület minimálisra korlátozta a személyes kapcsolatokat igénylő tevékenységeket. A COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása érdekében az EFOP-5.2.4 projekt keretében is elhlasztásra kerültek a projektrendezvények.

A projekt aktualitásait, meghatározó eseményeit azonban a konzorciumi tagok továbbra is rendszeresen egyeztetik, melynek a fóruma az un. hibrid megoldással megtartott műhelymunkák. Ez azt jelenti, hogy az egyes konzorciumi tagok munkavégzés kapcsán egyébként is találkozó szervezetek képviselői külön-külön helyszínen ülnek össze, és a különböző helyszínek között videokonferencia kapcsolat biztosítja az információáramlást. A külső szakértők szintén online módon tudnak csatlakozni e szakmai eseményekhez. Vagyis a 2020-as évben tervezett 6 műhelymunka megvalósul a projektben, de nem az eredetileg tervezett formában (20 fő részvétele egy helyszínen, catering szolgáltatással) – így e tevékenység felmerülő költségeit nem fogjuk elszámolni az EFOP-5.2.4 pályázatban.

A koronavírus miatti gyorsan változó helyzetben különösen fontos a folyamatos egyeztetés a konzorciumi partnerek és a szakértők között, hiszen a változó környezet, a kiszámíthatatlanság sajnos sok esetben a tervezett tevékenységek újbóli egyeztetését, újratervezését követeli meg.