Dartke

Nő-Köz-Pont létrehozása a Homokhátságon

           EFOP-1.2.9-17-2017-00010

Nő-Köz-Pont létrehozása a Homokhátságon

 

Főkedvezményezett, konzorciumvezető neve: A Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetsége

 

Kedvezményezett neve: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület

 

A projekt címe: Nő-Köz-Pont létrehozása a Homokhátságon

 

A szerződött támogatás összege: 199 999 998 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalma röviden:

 

A projektet 3 tagú konzorcium valósítja meg, a Duna- Kőrös- Maros- Tisza Eurorégió Ifjúsági Szövetsége vezetésével. Mind a konzorciumvezető, mind pedig a konzorciumi tagok (Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület és Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár) több éves működésre tekintenek vissza, mindhárom szervezet társadalmi aktivitása, szerepvállalása és társadalmi elismertsége magas, így a célcsoport elérése hatékonyabban valósul meg, a személyes ismertség, illetve eddigi hatékony helyi beavatkozások ismerete miatt. Mindhárom tag egyik fő célja a közösségi, társadalmi együttműködés erősödésére irányul, emellett mindhárom szervezet rendelkezik megvalósított és megvalósítás alatt álló, társadalmi integrációt, felzárkóztatást segítő programokkal.

A projekt szempontjából rendkívül fontos, hogy a fiatal, esetleg roma származású, alacsony iskolai végzettségű nők munkaerő-piaci helyzete erősödjön. A projekt kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, krízishelyzetben élő családok nőtagjainak munkaerő-piaci pozíciójának javítására.

Jelen projekt keretében a szakmapolitikai és jogszabályi környezethez, a járás településeinek Helyi Esélyegyenlőségi Programjához illeszkedve célunk, hogy hozzájáruljunk a nők munkaerő-piaci helyzetének javításához Csongrád megyében, különösen a projekttel érintett járások 23 településén, elősegítve ezzel a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítását, a családok megélhetését, a gazdaság stabilitását, fejlődését, valamint a népesség folyamatos csökkenésének mérséklődését. Ennek érdekében kiemelt célnak tekintjük a kisgyermekes anyák munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a keresleti és kínálati oldalon egyaránt, amelyhez elengedhetetlen a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása.

Ennek érdekében együttműködő partnerként mind önkormányzatok, mind civil szereplők, mind pedig helyi foglalkoztatók bevonásra kerültek, hogy a projekt tényleg hatékony helyi beavatkozásokat valósítson meg, és a járási munkaerő-piaci lehetőségek javuljanak, illetve a társadalmi és munkaerő-piaci integráció erősödjön.

Részcéljaink között szerepel a relatív munkaerőhiány csökkentése, a célcsoport figyelmének felhívása a családi élettel könnyebben összeegyeztethető, illetve a nemzetgazdasági szempontból fejlesztendő munkaterületek felé. Cél a nők atipikus foglalkoztatásának javítása, az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítése, elterjesztése, a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatások nyújtása.

Projektünk 36 hónapos megvalósítási időtartama során Női Információs és Szolgáltató Központot hozunk létre és működtetünk Bordányban (elsődleges megvalósítási helyszín) és Szegeden (“kihelyezett”, csökkentett funkcionalitású), amely teret ad majd elsődleges célcsoportunk, a térségben élő munkavállalási korú nők, valamint a munkáltatók, illetve partnereink részére tervezett szolgáltatásaink nyújtására: a családi életet fejlesztő, a munka-magánélet összehangolását, a közéleti szerepvállalást, illetve a helyi gazdaságfejlesztésben való részvétel ösztönzését szolgáló, valamint a munkakeresést, -váltást, és a foglalkoztathatóságot javító információnyújtás, egyéni és csoportos tanácsadások, mentoring, coaching, gyermekfelügyeleti és egyéb segítő szolgáltatások, képzések.

A projekt keretében megvalósítandó minimum 5 db adaptált, továbbá saját tervezett képzésünkbe, fejlesztésünkbe, felkészítésünkbe, valamint segítő szolgáltatásainkba legalább 500 főt vonunk be, míg kommunikációs és szemléletformáló tevékenységeink során minimum 1000 főt szeretnénk elérni. A munka és a család összeegyeztetésének elősegítése érdekében 50 fő egyéni segítő nyújt gyermekfelügyeleti és egyéb háztartást segítő szolgáltatást, valamint a projekt céljainak elérése érdekében legalább 20 helyi munkáltatóval kötünk együttműködési megállapodást.

A projektmegvalósítás időtartama során továbbá kapcsolatot tartunk, együttműködünk az EFOP-1.2.6-VEKOP-17 projekt keretében létrehozott regionális bázisközpontokkal, valamint szakembereink részt vesznek a projekt felkészítő képzésein.

A projekt megvalósítása során együttműködünk a megyei, illetve a járási PAKTUM projektekkel, így is növelve a sikerességet, illetve kihasználva a szinergiák okozta előnyöket.

A projekt megvalósítása során- annak témája miatt is- kiemelt figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség érvényesülésére, illetve a szegregációmentességre.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.31.

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00010