Dartke

Felnőttképzési engedély száma: E/2021/000256

Egy erősebb önmagam: önismereti tréning

A képzés célja, hogy a résztvevő jobban megismerje és fejlessze személyiségét, tudatosan ismerje meg önmagát, szerepét a társadalomban/családban, ezáltal fejlődjön önbizalma. Továbbá célja, hogy felismerje erősségeit és gyengeségeit, ismerje meg a függőség fajtáit és tudja kezelni érzelmeit, fejlődjön segítő, támogató attitűdje.

Egy erősebb önmagam: önismereti tréning fiataloknak

A képzés célja, hogy a résztvevő jobban megismerje és fejlessze személyiségét, tudatosan ismerje meg önmagát, ezáltal fejlődjön önbizalma. Továbbá célja, hogy felismerje erősségeit és gyengeségeit, függőségeit, és tudja kezelni érzelmeit.

Integratív szociális kompetencia-fejlesztő tréning

A képzés célja, hogy a résztvevő olyan eszköztárral ismerkedjen meg, ami által a sikeres szociális interakcióhoz szükséges képességeit fejleszteni tudja, ezáltal beilleszkedési, pszichés, magatartásbeli és kapcsolatteremtési nehézségeit csökkentheti. Megfelelően tudjon reagálni a számára stresszes helyzetekben, olyan verbális és non-verbális eszközökkel rendelkezzen, amikkel érdekeit agresszió- mentesen tudja érvényesíteni.

Integratív szociális kompetencia-fejlesztő tréning fiataloknak

A képzés célja, hogy a résztvevő olyan eszköztárral ismerkedjen meg, ami által a sikeres szociális interakcióhoz szükséges képességeit fejleszteni tudja, ezáltal beilleszkedési, pszichés, magatartásbeli és kapcsolatteremtési nehézségeit csökkentheti. Megfelelően tudjon reagálni a számára stresszes helyzetekben, olyan verbális és non-verbális eszközökkel rendelkezzen, amikkel érdekeit agresszió- mentesen tudja érvényesíteni.

Kommunikációs eszközök az önérvényesítés fejlesztésére tréning

Célunk, hogy a résztvevők érzelmi és értékközvetítő készségeit fejlesszük olyan kommunikációs eszközök és önismereti technikák által, amik segítik személyes érzéseik és viselkedésük megértésében. Célunk, hogy javuljanak döntéshozatali készségeik, és ezáltal olyan helyzetekben is tudjanak mérlegelni és helyesen dönteni, amik hosszú távon kihathanak mentális és fizikai jóllétükre.

Kommunikációs eszközök az önérvényesítés fejlesztésére tréning fiataloknak

Célunk, hogy a résztvevők érzelmi és értékközvetítő készségeit fejlesszük olyan kommunikációs eszközök és önismereti technikák által, amik segítik személyes érzéseik és viselkedésük megértésében. Célunk, hogy javuljanak döntéshozatali készségeik, és ezáltal olyan helyzetekben is tudjanak mérlegelni és helyesen dönteni, amik hosszú távon kihathatnak mentális és fizikai jóllétükre.