Dartke

Code Pro - Dolgozz & tanulj velünk!

Pályázati kószám: GINOP-5.1.3-16-2017-00049

Cím: Code Pro – tudásalapú társadalom- és gazdaságfejlesztés hátrányos helyzetűek gyakorlati programozó képzésével

Kedvezményezett: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület

Vissza nem térítendő támogatás összege: 222 723 763 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A fejlesztés megvalósítója a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE Egyesület) évtizedes múlttal rendelkezik a társadalmi folyamatok elemzése és a társadalmi szerepvállalás erősítése területén. Szervezetünk a térségben és a régióban felmerülő munkaerő-piaci egyensúlytalanságra reagálva kíván olyan szolgáltatást fejleszteni, amely erősíti a non-profit szféra tudástranszferáló képességét, munkafolyamatait és ezáltal hozzájárul a régió fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődéséhez. A tervezett fejlesztés során a kevésbé piacképes diplomával rendelkező pályakezdők átképzésére alapozunk, akiknek a körében 28%-os a munkanélküliség a régióban. Célunk az, hogy olyan piacképes tudást adjunk át nekik, amely az informatikai-programozói munkaerőhiányt képes mérsékelni, s így a munkaerő-piaci egyensúly felé mozduljunk, s szervezetünk az átképzett 35 főt tartós foglalkoztatás keretében, a tervezett szolgáltatás piaci sikereire alapozva képes legyen foglalkoztatni. Az átképzésre alapuló szolgáltatás-fejlesztés olyan hiányt tölt be, amely célzottan a non-profit szféra speciális igényeire, mobilitására és változékonyságára képes reagálni, s amely képes arra, hogy az informatikus, programozó grafikus ismeretekkel a non-profit és for-profit piaci szegmensben hatékonyan előrelépjen, valamint, hogy a színvonalas, elérhető szolgáltatás a non-profit szektor fejlődését dinamizálja és a for-profit szektor kapacitáshiányaira is választ nyújtson. Célunk az is, hogy a tudás és a tudástranszferáló képesség fejlesztésével a térség innovációs potenciálját erősítsük, ezzel erősítve a társadalmi kohéziós folyamatokat.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.30.