Dartke

Segítünk a tanulásban! - Adaptáció a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében

Pályázati kószám: EFOP-5.2.4-17-2017-00004

Cím: „Segítünk a tanulásban! – Adaptáció a korai iskola-elhagyás csökkentése és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása innovatív, digitálisan támogatott módszertan alkalmazásával”

Pályázó (konzorciumvezető): Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület

Konzorciumi tag Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete
Új Esély Közhasznú Egyesület