Dartke

Rólunk

A Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesületet magasan képzett, a társadalomtudomány területén tevékenykedő kutatók hozták létre 2004-ben a céllal, hogy a Dél-alföldi régióban megfigyelhető társadalmi változások és problémák kutatásával a szervezet hozzájáruljon a problémák kezeléséhez, ezáltal pedig a tudásalapú társadalom fejlesztéséhez. A DARTKE az elmúlt években helyi, területi és specifikus kutatásokban vett részt, hazai és nemzetközi szinten is bekapcsolódik a tudományos és szakpolitikai diskurzusba. Az Egyesület működése során erős partneri kapcsolatokat alakított ki önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel (kamarák, kormányhivatalok és foglalkoztatási szakigazgatási szerveik), illetve más civil és egyházi fenntartású szervezetekkel. A helyi társadalmi-gazdasági szereplőkkel együttműködik a döntéshozatalban és az egyes projektek végrehajtásában is. A szervezet kapcsolati hálója igen kiterjedt, társadalmi beágyazottsága magas.

Az egyesület profilja az elmúlt 10 évben bővült az ifjúság, az oktatás és a vállalkozásfejlesztés irányába. Kutatóik tudományos munkáját adminisztrációban jártas munkatársak segítik. Kutatóik tudományos és ismeretterjesztő előadásokat tartanak, kurzusokat és képzéseket vezetnek. Munkatársaik részt vesznek tanácsadásban, ifjúságfejlesztésben, tananyagfejlesztésben és tesztelésben, illetve tréningeket vezetnek. Az elmúlt évek során a vállalkozási készség és képesség fejlesztését szolgáló területeken is jártasságot szereztek.