Dartke

Elindult a „Segítünk a tanulásban!” projekt

2018. május 1-i dátummal elindítottuk az EFOP-5.2.4-17-2017-00004 „Segítünk a tanulásban! – Adaptáció a korai iskola-elhagyás csökkentése és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása innovatív, digitálisan támogatott módszertan alkalmazásával” című projektünk megvalósítását.
A projektet megvalósító konzorcium vezetője a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület, konzorciumi tagként vesz részt a projektben a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete és az Új Esély Közhasznú Egyesület.
A projekt célja a korai iskola-elhagyók számának csökkentése, és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása. E cél eléréséhez innovatív eszközrendszert használunk, melynek fő elemei a digitális kompetenciafejlesztés, a személyre szabott tanulási útvonalak kialakítása, valamint a tanulás és tanítás támogatása.
A projekt keretében az alapképességek fejlesztését digitális tananyagok fejlesztésével és annak tanítási, felzárkóztatási szituációkban való alkalmazásával tervezi elérni.
Tapasztalataink alapján a fiatalabb generáció sok esetben könnyebben megszólítható a digitális eszközökkel, mint a régi, hagyományos oktatási módszerekkel. Számos olyan diák van, aki egy bizonyos feladattal vagy feladatcsoporttal nem képes boldogulni, ám ugyanazt a feladatot digitális környezetben könnyebben megoldja. Továbbá a játékos tanulás eszközei hozzájárulhatnak a tanulási motiváció növeléséhez, ezáltal segítve a fiatalok tudásbővülését, felzárkóztatását.