Dartke

Kompetenciafejlesztő tréning, 2019.10.27. Szeged

Az EFOP-5.2.4-17-2017-00004 azonosítószámú projekt keretei között kompetenciafejlesztő tréning valósult meg Szegeden 2019.10.27-én. Az esemény középpontjában a pedagógusok digitális kompetenciafejlesztése állt a projekt céljaival összhangban. A tréningen szakértő tartott előadást a résztvevőknek többek között az ún. a blended learningről és az e-learning
mai trendjeiről. A blended learning az internet és digitális média lehetőségeinek alkalmazása a hagyományos, tantermi oktatás módszereivel, míg az e-learning egy digitális médiumokat használó tananyagfeldolgozás, azaz az online tanulás keretrendszere.
Szóba került az IT felületek és a háttérrendszer tesztelése is, hogy az ehhez, valamint az alkalmazás fejlesztéséhez szükséges forrásokat hogyan lehet összehangolni és egyensúlyba hozni a diákok kompetenciafejlesztéséhez szükséges forrásokkal. Megállapításra került, hogy egyszerre szükséges a Tanlet és hátterének fejlesztése és tesztelése, illetve a projektbe kapcsolt tanárok és diákok kompetenciafejlesztése.