Dartke

Elsősegélynyújtási ismeretek digitálisan

Egyre több eredmény támasztja alá, hogy a gyermekkorban elkezdett elsősegélynyújtással kapcsolatos nevelés és oktatás egy megfelelő módja lehet az elsősegélynyújtás társadalmasításának. Ameddig nem valósul meg egységesített, például a NAT-ba épített formája, addig is érdemes megvizsgálni a másfajta módszerekkel történő ismeretátadást. Az EFOP-5.2.4-17 projekt keretében feltérképezzük annak lehetőségét, hogy digitális oktatási formák, hogyan járulhatnak hozzá az egészségügyi ismeretek és elsősegélynyújtás oktatásához.

Az általános és középiskolai intézmények túlterhelt tananyag mennyisége mellett szükséges lehet interaktívabb eszközökkel megközelíteni a témát. Továbbá fontos, hogy a témában való jártasságot mélyítsük. Magyarországon napjainkban a tendencia szerint az elsősegélynyújtás oktatásával a járművezetői forgalmi vizsga lerakásakor találkoznak először a fiatalok. Emiatt például a mélyebb ismeretek elsajátításából kimaradnak azok, akik anyagi helyzetük vagy egyéb tényezők miatt nem rakják le a forgalmi vizsgát. 

Fontos tehát, hogy minden fiatalnak legyen lehetősége az elsősegély nyújtási ismeretek elsajátítására még iskolás korában akár online formában, mert ha nem is bizonyított, hogy ezeket a készségeket tudnák-e használni egy valós helyzetben, de a segítségnyújtással kapcsolatos attitűdre  pozitív hatással lehet.